Učíme na diaľku

Farebnosť, hra s materiálmi, prispôsobivosť nábytku a lavíc – to všetko dokáže vylepšiť celkovú atmosféru triedy. Podnetné a estetické prostredie školského prostredia vplýva na vývin detí.

Ľudia Vzdelanie 15th Aug 2021 · Adriána Antolová

Psychologička M. Horváthová: Prostredie sa odráža aj na prospechu detí

Očkovaním chráni každý človek seba, znižuje riziko prenosu vírusu, chráni svoje okolie a prispieva aj k bezpečne fungujúcim školám. Vyššia zaočkovanosť mladých ľudí môže napomôcť školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby. Na Slovensku je najvyššia zaočkovanosť mladých vo veku 12 – 17 rokov v Bratislave, naopak najnižšia je v Medzilaborciach.

Naživo Vzdelanie COVID-19 10th Aug 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling ocenil mladých ľudí, že dôverujú vede a využili očkovanie

Otvorené školy udrží čo najvyššia miera zaočkovanosti. Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 pracovníkov.

Vzdelanie COVID-19 6th Aug 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Očkovanie je najlepšie riešenie, ktoré máme a verím, že tretiu vlnu spoločne zvládneme

Fungovanie škôl od septembra ovplyvní miera zaočkovanosti. Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnutia čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu. Otvorené školy a prezenčnú výučbu v školských laviciach v novom školskom roku tak môže udržať očkovanie každého z nás. K podpore očkovania sa pridávajú aj zriaďovatelia škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Naživo Vzdelanie Správy COVID-19 5th Aug 2021 · Adriána Antolová

Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“

Pamäť, pozornosť, dlhodobé sústredenie či tvorivosť – aj tieto kognitívne procesy u detí ovplyvňuje priestor, v ktorom žiaci trávia najviac času v škole. Usporiadaný priestor v triede je dôležitá a kľúčová pomôcka pri učení. Slúži ako výrazný pomocník pri odbúravaní stresu z učenia a zároveň je pilierom vzťahu dieťaťa k vzdelávaniu.

Vzdelanie Správy 24th Jul 2021 · Adriána Antolová

Štátna tajomníčka S. Síthová: V triede sa musí dobre cítiť učiteľ aj žiak

Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700-tisíc žiakov. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56-tisíc prváčikov.

Vzdelanie Správy 30th Jun 2021 · Adriána Antolová

Koncoročné vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl

Lepšia epidemická situácia od septembra napomôže tomu, aby mohli ostať školy otvorené. Koronavírus sa má šíriť viac tam, kde sa zaočkuje málo ľudí. To môže zhoršiť situáciu v nemocniciach aj na školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling preto vyzýva občanov, aby využili očkovanie a pomohli nielen svojmu zdraviu, ale aj k fungujúcim školám.

Vzdelanie Správy 26th Jun 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Každý jeden zaočkovaný pomôže udržať školy otvorené od septembra

Ministerstvo školstva pokračuje v otváraní trhu s učebnicami. Učebnice sa už nebudú vyberať podľa centralizovanej politiky, ale každá škola si slobodne zadováži presne tie tituly, ktoré pre svojich žiakov potrebuje. Navyše sa týmto spôsobom minimalizujú investície rodičov. Dovedna tak za dva roky rezort školstva vyčlenil 23,6 milióna eur na trh s učebnicami.

Vzdelanie 15th Jun 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Otvorená diskusia. Epidemiologický tím povolil fungovanie letných táborov. Podmienkou je však PCR test. Ak by to mala byť prekážka, pre ktorú by sa ich veľké množstvo detí a žiakov nemohlo zúčastniť, ministerstvo je pripravené konzultovať to. Riešením by mohli byť antigénové testy alebo preplatenie PCR testov pre tých, ktorí oň požiadajú. Vyhlásil to v posledný deň pracovného výjazdu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Vzdelanie 3rd Jun 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti

Ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prinášajú všetkým deťom v školách špeciálne divadelné predstavenia.

Vzdelanie 1st Jun 2021 · Adriána Antolová

Ministri pripravili darček pre všetky deti