Učíme na diaľku

B. Gröhling: Oceňujem konštruktívne stretnutie so zástupcami vysokých škôl k reformným plánom vo vysokom školstve

02.03.2021|Adriána Antolová

02.03.2021 Na pôde ministerstva školstva prebehla diskusia k plánom vo vysokom školstve s reprezentáciou vysokých škôl. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a štátny tajomník pre vedu a výskum Ľudovít Paulis diskutovali s predstaviteľmi troch hlavných orgánov reprezentácie vysokých škôl – s prezidentom Slovenskej rektorskej komory Rudolfom Kropilom, predsedom rady vysokých škôl Martinom Putalom a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Filipom Šuranom.

Všetci aktéri sa zhodli na potrebe reformy vysokého školstva a na diskusii k návrhom jednotlivých reprezentácií.

„Veľmi oceňujem že sa zástupcovia reprezentácií zúčastnili konštruktívnej diskusie, prispeli svojimi návrhmi a chcú sa podieľať na zmenách vo vysokom školstve. Následne nominujú delegátov do expertnej skupiny, ktorá sa do konca týždňa opätovne stretne k predbežnému návrhu zákona. Spoločne nájdu čo najlepšie riešenia, ktorých cieľom je, aby študent dostal čo najlepšie vzdelanie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie potvrdil, že Slovensko potrebuje reformný a proeurópsky zákon o vysokom školstve. Predseda rady vysokých škôl Martin Putala súhlasil a zdôraznil aj potrebu zlepšenia a zefektívnenia riadenia vysokých škôl. Predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran ďalej ocenil konštruktívne stretnutie a snahu o dialóg a snahu skvalitniť a zreformovať vysoké školstvo a postupné úpravy návrhu zákona, na ktorých sa bude podieľať expertná skupina.

Diskusia sa týkala najmä riadenia vysokých škôl, roly rektorov či akademických senátov, ale predbežný návrh zákona zahŕňa aj ďalšie zásadné zmeny vo vysokom školstve. Tými sú napríklad funkčné miesta docentov a profesorov, výkonnostné zmluvy, skrátenie externého štúdia. Rezort tiež plánuje upraviť metodiku financovania vysokých škôl s dôrazom na kvalitu a výkon vysokej školy.

„Zhodli sme sa, že vysoké školy potrebujú zmeny a k tomu potrebujeme jasne vytýčený cieľ, ktorým bude kvalitnejšie školstvo, ktoré pocítia študenti. Myslím si, že práve takouto konštruktívnou spoluprácou sa dokážeme dopracovať k čo najlepším výsledkom,“ zdôraznil Ľudovít Paulis.