Učíme na diaľku

V rámci kampane „Za otvorené školy“ v pondelok spustil rezort školstva špecializované call centrum na podporu očkovania. Minister, riaditelia sekcií aj ďalší zamestnanci rezortu školstva telefonicky vysvetľujú, poskytujú informácie o podporných mechanizmoch a tiež o pomoci v najohrozenejších okresoch. Šírenie koronavírusu a výskyt ohnísk hrozí najviac v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. Ministerstvo preto individuálne oslovuje jednotlivých aktérov v školstve, aby rodičom, učiteľom aj obyvateľom zdôraznili potrebu očkovania.

Naživo COVID-19 16th Aug 2021 · Adriána Antolová

Ministerstvo školstva spúšťa call centrum na podporu očkovania

Farebnosť, hra s materiálmi, prispôsobivosť nábytku a lavíc – to všetko dokáže vylepšiť celkovú atmosféru triedy. Podnetné a estetické prostredie školského prostredia vplýva na vývin detí.

Ľudia Vzdelanie 15th Aug 2021 · Adriána Antolová

Psychologička M. Horváthová: Prostredie sa odráža aj na prospechu detí

Očkovaním chráni každý človek seba, znižuje riziko prenosu vírusu, chráni svoje okolie a prispieva aj k bezpečne fungujúcim školám. Vyššia zaočkovanosť mladých ľudí môže napomôcť školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby. Na Slovensku je najvyššia zaočkovanosť mladých vo veku 12 – 17 rokov v Bratislave, naopak najnižšia je v Medzilaborciach.

Naživo Vzdelanie COVID-19 10th Aug 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling ocenil mladých ľudí, že dôverujú vede a využili očkovanie

Spôsob sedenia, svetlo a vetranie v triedach, ako aj jedlo či stravovacie návyky. To všetko ovplyvňuje správny vývoj a zdravie detí, ktoré trávia značné obdobie svojho najintenzívnejšieho rastu v škole.

Ľudia Správy 7th Aug 2021 · Adriána Antolová

Školáci majú veľký problém s držaním tela. Pediatrička Elena Prokopová odporúča prirodzený pohyb

Otvorené školy udrží čo najvyššia miera zaočkovanosti. Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 pracovníkov.

Vzdelanie COVID-19 6th Aug 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Očkovanie je najlepšie riešenie, ktoré máme a verím, že tretiu vlnu spoločne zvládneme

Fungovanie škôl od septembra ovplyvní miera zaočkovanosti. Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnutia čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu. Otvorené školy a prezenčnú výučbu v školských laviciach v novom školskom roku tak môže udržať očkovanie každého z nás. K podpore očkovania sa pridávajú aj zriaďovatelia škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Naživo Vzdelanie Správy COVID-19 5th Aug 2021 · Adriána Antolová

Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“

Úprava mikroklímy vnútorných priestorov škôl, riadené vykurovanie a chladenie či skvalitnenie akustiky v triedach – to sú možnosti, ako sa dá zlepšiť prostredie aj v tradičných školách. Ministerstvo školstva pokračuje v letnom seriáli videí o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie.

Ľudia Správy 29th Jul 2021 · Adriána Antolová

Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie. Pohľad architekta pomôže určiť prioritu

Pamäť, pozornosť, dlhodobé sústredenie či tvorivosť – aj tieto kognitívne procesy u detí ovplyvňuje priestor, v ktorom žiaci trávia najviac času v škole. Usporiadaný priestor v triede je dôležitá a kľúčová pomôcka pri učení. Slúži ako výrazný pomocník pri odbúravaní stresu z učenia a zároveň je pilierom vzťahu dieťaťa k vzdelávaniu.

Vzdelanie Správy 24th Jul 2021 · Adriána Antolová

Štátna tajomníčka S. Síthová: V triede sa musí dobre cítiť učiteľ aj žiak

Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700-tisíc žiakov. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56-tisíc prváčikov.

Vzdelanie Správy 30th Jun 2021 · Adriána Antolová

Koncoročné vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl

Lepšia epidemická situácia od septembra napomôže tomu, aby mohli ostať školy otvorené. Koronavírus sa má šíriť viac tam, kde sa zaočkuje málo ľudí. To môže zhoršiť situáciu v nemocniciach aj na školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling preto vyzýva občanov, aby využili očkovanie a pomohli nielen svojmu zdraviu, ale aj k fungujúcim školám.

Vzdelanie Správy 26th Jun 2021 · Adriána Antolová

B. Gröhling: Každý jeden zaočkovaný pomôže udržať školy otvorené od septembra