Učíme na diaľku

Špeciálne výchovné zariadenia

Aktualizované k 08.05.2021

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne výchovné zariadenia, v ktorých sú deti ubytované (t. j. diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium s deťmi umiestnenými na pobyt v zariadení) po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od (či sú upravené nad rámec) štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov pre základné a stredné školy.

Aktualizované 26/10/2020