Materské školy

Aktualizované k 20.09.2020

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Manuál (aktualizované 16/09/2020)

Všeobecné informácie

Semafor

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

Prílohy (aktualizované 16/09/2020)