Učíme na diaľku

Centrá voľného času a krúžková činnosť

Aktualizované k 08.05.2021

Centrá voľného času a záujmové vzdelávanie (krúžky) sa riadia až do odvolania Rozhodnutím ministra číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020.