Učíme na diaľku

Termíny

Aktualizované k 05.01.2021

Vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021

31. januára 2021

31. marca 2021

Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.


Testovanie 5

19. mája 2021

ZRUŠENÉ

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.


Testovanie 9

24. – 25. marca 2021

9. - 10. júna 2021

Náhradný termín T9 2021 sa presúva na 24. a 25. jún 2021.


Prijímacie konanie na stredné školy

3. - 14. mája 2021

3. - 14. mája 2021

Podrobnejšie informácie v samostatnej sekcii Prijímacie konanie


Externá časť maturitnej skúšky

16. – 19. marca 2021

ZRUŠENÉ


Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

od 12. apríla 2021

Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

od 17. mája 2021

Konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

v apríli až júni 2021

v apríli až júni 2021

Konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.