Často kladené otázky šk. rok 2020/2021

Otváranie škôl

1. Akú majú záväznosť legislatívne predpisy a vyhlášky RÚVZ, rôzne opatrenia, usmernenia, odporúčania a manuály pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení?

+

2. Ako je to s nosením rúšok v školách?

+

3. Čo má robiť učiteľ, keď dieťa mať rúško nebude alebo ho bude odmietať nosiť?

+

4. Ako to bude s hromadnými akciami na školách (začiatok šk. roka, ZRPŠ, besiedky, stužková ...)?

+

5. Môžu sa uzavreté športoviská (plavárne, ihriská, telocvične) používať pre externých nájomcov?

+

6. Ako to bude so zbernými triedami, suplovaním?

+

7. Ako to bude s presunmi do odborných učební počas vyučovania a pod.?

+

8. Ako postupovať, keď žiak v škole bude kašľať a prejavovať známky ochorenia (nie astmatik)?

+

9. Čo má robiť zákonný zástupca s dieťaťom, ktoré začne prejavovať známky ochorenia?

+

10. Koľko detí môže byť súčasne v jednej izolačnej miestnosti a má škola povinnosť vyčleniť zamestnanca, ktorý ich tam stráži?

+

11. Čo v prípade, že RÚVZ vyhlási na škole červenú fázu (vyskytol sa na škole pozitívny prípad)?

+

12. Ako bude prebiehať telesná výchova ak majú byť telocvične zatvorené do 20. septembra?

+

13. Ako budú prebiehať krúžky?

+

Pracovnoprávne vzťahy

1. Musia ísť zamestnanci, ktorých RÚVZ označil za podozrivých (t.j. úzke kontakty pozitívnych osôb) na karanténnu PN?

+

2. Majú úzke kontakty podozrivého prekážku v práci na strane zamestnávateľa - môžem im zadať homeoffice?

+

3. Môže pracovať z domu zamestnanec, ktorý je na karanténnej PN a cíti sa dobre?

+