Učíme na diaľku

Microsoft Teams Študenti

Aktualizované k 08.05.2021

  • Vytvorte si tím pre triedu, predmet, alebo skupinu
  • Naplánujte schôdze pre svojich žiakov cez Kalendár
  • Využite zdieľanie vašej obrazovky počas konferencie
  • Žiak môže hýbať myšou na vašej zdieľanej obrazovke pomocou Request Control, ak mu to umožníte
  • Nahrávajte súbory do tímov, všetky nahrané súbory nájdete v kategórii Files
  • Zaznamenajte schôdze pre neprítomných žiakov pomocou nahrávania videokonferencie
  • Na uverejnenie dôležitých vecí pridajte príspevok ako „Dôležité“

Nastavte nadpis pre vaše oznamy v tíme

Kanály bývajú zväčša často zaplnené správami. Ak chcete uverejniť dôležitý oznam a chcete zvýšiť viditeľnosť príspevku, nastavte pre správu nadpis.

Zatrieďte si žiakov do tímov podľa tried, alebo skupín

Rozdeľte si žiakov do tímov podľa tried, alebo skupín pre lepšiu priehľadnosť. Žiaci nemôžu vidieť tímy, v ktorých sa nenachádzajú.

Pre lepšiu prehľadnosť úloh použite Planner

Ak žiaci pracujú v skupinkách na projektoch, ukážte im Planner, ktorý umožňuje vytvárať zoznamy úloh, zadeľovať ich určitým žiakom a zvyšuje prehľadnosť, ktoré úlohy sú už hotové a na ktorých sa ešte pracuje.

Naplánujte schôdzky cez Kalendár

Vytvorte schôdzku cez kalendár pre vašich študentov. Všetky naplánované schôdzky sa vám zobrazia v kalendári. Ak chcete mať schôdzky pravidelne o rovnakom čase napríklad, každú stredu a piatok o 11:20 nastavte opakovanie schôdze.

S jednotlivcami komunikujte individuálne

Pokiaľ chcete napísať študentovi súkromne, využite “Komunikácia”, taktiež môžete do chatu pridávať aj ďalších použivateľov.

Jednoduché zadávanie úloh cez “Priradené úlohy”

Priraďte žiakom úlohu cez “Priradené úlohy”. Nachádza sa tu možnosť nahratia vypracovanej úlohy, nastavenia termínu do kedy žiak musí úlohu odovzdať, možnosť priamo ohodnotiť nahraté výstupy žiakov a taktiež vám ponúka lepšiu priehľadnosť, kto úlohu odovzdal a kto nie.

Všetko na jednom mieste

Všetky nahraté súbory v kanály si viete jednoducho pozrieť v priečinku Súbory. Nahrané súbory sú dostupné pre všetkých účastníkov.