Súťaže

Aktualizované k 12. 08. 2020

Milí žiaci, rodičia, učitelia, táto sekcia má slúžiť na to, aké súťaže prebiehajú aktuálne v čase krízy, ktorých sa môžete zúčastniť. Postupne bude v tejto sekcii pribúdať súťaží, ktoré budeme pre vás vyberať v jednotlivých oblastiach: