Učíme na diaľku

Súťaže

Aktualizované k 27.07.2021

Milí žiaci, rodičia, učitelia, táto sekcia má slúžiť na to, aké súťaže prebiehajú aktuálne v čase krízy, ktorých sa môžete zúčastniť. Postupne bude v tejto sekcii pribúdať súťaží, ktoré budeme pre vás vyberať v jednotlivých oblastiach:

Olympiády a súťaže v školskom roku 2020/2021

Organizácia súťaží v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou.Dištančným korešpondenčným formátom budú zabezpečené okresné kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. Tieto nebudú, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov súťaže, obsahovať praktickú a ústnu časť, resp. tieto časti budú upravené alebo výraznejšie zjednodušené, či zakomponované do teoretickej časti – testu. Škole súťažiaceho bude e-mailom od vyššieho koordinátora súťaží doručený v deň súťaže test, ktorý škola vytlačí podľa počtu súťažiacich. Po dosúťažení dozorujúci pedagóg naskenuje súťažiacimi vyriešené testy a tieto súbory bezodkladne odošle elektronickou poštou predsedovi komisie príslušného kola. Následne testy vloží do obálky a pošle doporučene klasickou poštou opäť predsedovi komisie príslušného kola.

Športové súťaže

Z rozhodnutie ministra školstva zo dňa 11. októbra 2020 nemožno uskutočniť školské aktivity, okrem iného aj školské športové súťaže, a to do termínu ukončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Umelecké súťaže (literárne, výtvarné, v prednese, speve, tanci)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - PREBIEHA

Hviezdoslavov Kubín - UKONČENÁ

Termín celoštátneho kola sa uskutočnil 27. – 28. októbra 2020 v Dolnom Kubíne.

Šaliansky Maťko - ZRUŠENÁ

Ďalšie súťaže

Súťaž vo vytváraní dizajnu na tričko Európsky deň jazykov 2021

Imagine cup od Microsoftu