Pre študentov

Aktualizované k 12. 08. 2020

Prehľad podpory pre študentov

Na tomto mieste nájdete prehľad podporných nástrojov pre študentov, ktoré poskytujú viaceré organizácie, inštitúcie aj jednotlivci a ktoré môžete využiť v tejto neľahkej situácii. Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu pre študentov, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu.

Aktuálne usmernenie - výnimka pre študentov, ktorí cestujú cez hranice (29.4.2020)

Rozvojová platforma pre študentov Talent Hub

Online platforma TalentHub pomáha šikovným žiakom ZŠ a SŠ nájsť zameranie, ktoré ich baví a v ktorom majú najväčší potenciál stať sa úspešným. Na TalentHub portáli nájdete mnoho aktivít – videí, kníh, podujatí,, súťaží a seminárov. Vyber si z 19 predmetov, daj si svoje aktivity do poličky, zarob Talenty alebo skús osobnostné testy pre nerozhodnutých. Zapoj sa do Talent Hub na www.talenthub.sk

Slovenská akadémia vied vzdeláva školákov

Vedci hľadajú možnosti, ako v tomto období pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. V prvej fáze ponúkajú obsah v rámci predmetov: biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov, aj v rámci ďalších predmetov.

Dištančné vzdelávanie na FM UK

Zabezpečenie dištančnej metódy uskutočňovania vzdelávacích aktivít pre študentov, a tým sprostredkovanie a odovzdanie vedomostí mladej generácii na diaľku prostredníctvom informačno-komunikačných technologických prostriedkov počas koronakrízy ukazuje uvedený materiál, ktorý vypracovala Fakulta Manažmentu Univerzity Komenského ako príklad dobrej praxe ako môže prebiehať výučba pre študentov.

Informácia pre študentov - pendlerov

Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímacie skúšky, záverečné skúšky alebo zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu.