Učíme na diaľku

Ako žiť so zmenami

25.04.2022|Veronika Kevély

25.04.2022 Skúste sa na chvíľu zastaviť, urobte si potrebný čas a priestor, pohodlne sa usaďte. Pozývame vás na prvú časť zo série webinárov so Zuzanou Kocúrkovou, senior lektorkou, konzultantkou, facilitátorkou a medzinárodne certifikovanou ICF koučkou v jednej osobe. Webinár „Ako žiť so zmenami“ je plný sebaskúsenostných techník a priam podnecuje k aktívnemu vhĺbeniu sa do seba samého. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube.

Na začiatok sa skúste zamyslieť nad tým, ako fungujete vo vašich vzťahoch, v rodine, vo svojom okolí, v škole s kolegami, v triede s deťmi. Popremýšľajte, ako reagujete na zmenu. Nazeráte na zmenu skôr ako na problém alebo ako na príležitosť?

Ako uvádza pani Kocúrková, svet sa mení veľmi rýchlo. Pandémia odzrkadľuje potrebu našej rýchlej adaptácie na zmeny, a to naprieč generáciami. Potrebujeme sa preto aspoň na chvíľu zastaviť a všimnúť si seba samých, naše vlastné prežívanie, naše vlastné zdroje. Potrebujeme nahliadnuť aj na náš kontakt s okolím, na našich kolegov, žiakov, rodinných príslušníkov. Všímajme si, aký postoj zastávajú oni voči zmene. Snažme sa ich pochopiť, aj keď s nimi nemusíme súhlasiť. Nezabúdajme, že naše postoje sú ovplyvňované aj samotným kontextom, teda prostredím, v ktorom sa zmeny dejú.

Ak chceme nazerať na zmenu ako na príležitosť, potrebujeme v nej vidieť zmysel. Zmena sýtená strachom a neistotou bude pre nás problémom. Bloky v myslení a v našich emóciách, ale aj v našej kultúre, bloky okolitého prostredia nám bránia v tom, aby sme boli na zmenu pozitívne naladení.

Hovorí sa, že niekedy stačí zmeniť uhol svojho pohľadu. Dôsledkom toho sa zmenia aj veci, na ktoré sa pozeráme. Keď nám staré prístupy prestávajú fungovať alebo neprinášajú pozitívny efekt, je dobré sa zamyslieť nad potrebou zmeny. Pani Kocúrková upozorňuje na to, že ak je zmien za kratšiu dobu veľmi veľa, je potrebné zastaviť sa a aktivizovať naše zdroje. V opačnom prípade vydáme prílišné úsilie a potrebný efekt pre uspokojenie zo zmeny sa nemusí dostaviť. V takom prípade zažívame frustráciu a strácame motiváciu. Najmä pri počiatočných menších zmenách nám hrozí, že ich prehliadneme. Potrebujeme sa preto zastaviť a pochváliť sa. Uspokojenie aj z malých zmien je dôležité osláviť.

Vo webinári máte k dispozícii tzv. krivku reakcie a výzvy na zmenu. Tento účinný model opisuje štádiá osobného prechodu, ktorý sa odohráva v každom z nás. Pomôže nám pochopiť, ako reagujeme na zmeny. Dané znalosti vieme efektívne využiť pri naplánovaní zmeny a pomôžu nám nájsť tú správnu cestu ako k nej ľudí motivovať a podporovať ich.

Kde sa na krivke zmeny nachádzate vy? Kde sa nachádza váš žiak, prípadne rodič, vaše okolie pri zavádzaní zmeny? Pani Kocúrková upozorňuje na problematický bod, v ktorom mnohí z nás pri zavádzaní zmeny robíme chybu. Ak sme my sami mali veľakrát čas na reflektovanie toho, prečo je daná zmena dôležitá, ale od ostatných vyžadujeme, aby sa na danú zmenu preklopili hneď, riskujeme odmietnutie a rezistenciu. Pri komunikovaní zmeny si potrebuje aj naše okolie prejsť istým procesom šoku/zmätku a hľadania zmyslu zmeny. Je v našom spoločnom záujme, aby sme ako učitelia boli trpezliví a premýšľali nad krokmi, ktoré pomôžu krivku prežívania zmien u našich žiakov, rodičov a kolegov skrátiť. Buďme teda všímaví k sebe a ku všetkým, ktorí sa na procese zmeny podieľajú. Pýtajme sa, komunikujme, definujme svoje oporné body, ktoré nám pomáhajú prekonať prirodzenú fázu neistoty a strachu.

Sumarizujeme pre vás reflektujúce otázky: Ako sme zvládli zmeny? (sami so sebou, s triedou, s tímom...)

 • Čo sa ti podarilo? Čo si urobil(a), keď niečo fungovalo?
 • Aký bol Tvoj oporný bod?
 • Čo si urobil(a), keď niečo zafungovalo?
 • Ako sa si odmenil(a), resp. oslávil(a) úspech?
 • Čo si urobil(a) pri kontakte s prvými prekážkami?
 • Aké sú príčiny neúspechu? Aké ponaučenie vyplýva z negatívneho vývoja udalostí?
 • Vďaka čomu sa Ti podarilo zmenu zvládnuť?

Sebareflexia spočíva v každodennom tréningu. Najprv si však potrebujete vytvoriť podmienky. Popremýšľajte nad tým, kde si môžete v rámci dňa urobiť pauzu a uvedomiť si svoje emócie, svoje telo, postarať sa o seba. Len tak budete vedieť byť všímaví aj voči okoliu.

Skúste si odpovedať na otázku: Čo potrebujem urobiť pre seba, aby môj čas strávený v práci, doma, počas dňa bol príjemný?

Z webinára vyberáme techniku odvedenia pozornosti podľa Seligmana:

Ako na negatívne nastavenie? Je potrebné zamerať pozornosť:

 • na to, čo chceme (nie čo nechceme);
 • na to, aké zdroje máme k dispozícii (nie čo nám chýba);
 • na to, ktoré naše silné stránky môžeme využiť (nie čo nevieme a v čom sa nám úplne nedarí);
 • na to, ako sa odmeníme, keď sa nám niečo podarí (nie, že sa potrestáme).

Odporúčame vyskúšať si ďalšie sebareflektívne cvičenia s pani Kocúrkovou ako napr. techniku zvládania zmeny, vizualizácie zmeny, koučovací prístup ku zmene zameraný na hľadanie riešení a mnohé ďalšie.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Ako žiť so zmenami. Youtube [online]. [cit. 2022-04-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=rCXOFHSdCv8