Učíme na diaľku

Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese?

05.06.2022|Lívia Johanová

05.06.2022 Tému efektívnej komunikácie s deťmi a rodičmi v strese nám priblížili odborníčky z Inštitútu Virginie Satirovej v SR pani PhDr. Hana Ščibrányiová a pani Mgr. Rebeka Trepačová.

Tému efektívnej komunikácie s deťmi a rodičmi v strese nám priblížili odborníčky z Inštitútu Virginie Satirovej v SR pani PhDr. Hana Ščibrányiová a pani Mgr. Rebeka Trepačová.

Inštitút Virginie Satirovej v SR (ďalej iba IVS) je mimovládna, nezisková a vzdelávacia organizácia, ktorej poslaním je podpora vzdelávania, lektorská, terapeutická, poradenská, konzultačná, supervízna, publikačná alebo iná podporná činnosť súvisiaca s praktickým využitím Systemického modelu rastu Virginie Satirovej. IVS je akreditovaný výcvikový inštitút Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (ďalej iba SPS). Lektori IVS pracujú ako profesionálni psychoterapeuti a poradcovia s jednotlivcami, pármi a rodinami. (Zdroj: Inštitút Virginie Satirovej: O nás (satir-institute.sk))

Záznam webinára si môžete pozrieť na našom Youtube: Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese a v konfliktných situáciách - YouTube. Nájdete v ňom vysvetlenia na otázky:

 • prečo v komunikácii dochádza k napätiam a nedorozumeniam,
 • aké pozície v strese ľudia používajú, aby sa chránili a aby prežili,
 • čo sa skrýva za negatívnym správaním a akými spôsobmi môžeme podporiť človeka (dieťa/rodiča), ktorý je v strese.

Práve o tom vám prinášame cennú inšpiráciu v nasledujúcich riadkoch.

Podľa Jany Rebeky Trepačovej nám komunikáciu komplikuje, keď sa ľudia dostávajú do stresu. V strese sa aktivujú obranné mechanizmy, ktorých cieľom je záťažovú situáciu, do ktorej sme sa dostali, prežiť. Obranné mechanizmy sa prejavujú a sú viditeľné v správaní človeka. Ten v rámci obrany, môže reagovať pozíciami v strese, ktoré Virginia Satirová pomenovala ako

 • obviňovanie, kedy útočí na iných a viní ich z danej situácie,
 • zmierovanie, kedy všetkým ustupuje a obviňuje seba, čo môže spôsobovať aj depresívne stavy,
 • poučovanie, kedy človek poučuje - upína sa k faktom, pravidlám, je „premúdrelý“, hovorí o tom, ako by sa čo malo a nemalo,
 • rušenie, kedy sa správa rušivo a chaoticky, všetko bagatelizuje, otáča na „srandu“, či ignoruje a nevníma.

Jana Rebeka Trepačová hovorí o efektívnom spôsobe, ako sa môžeme vyjadrovať v niektorých situáciách, či pri problematickom kontakte, podľa modelu Virginie Satirovej. Predstavuje možnosti validizácie, čo je spôsob ako podporiť hodnotu dieťaťa/človeka, povzbudiť ho, že jeho hodnota nezávisí od výkonu – od toho, čo dokáže, ale súvisí s tým, že SME ľudské bytosti. Podporovaním hodnoty dieťaťa/človeka posilňujeme jeho sebaúctu, čo je najväčším zdrojom efektívneho zvládania stresu.

Virginia Satirová definovala a používala niekoľko spôsobov VALIDIZÁCIE:

1. Rozširovanie nádeje

Satirová pomáhala ľuďom získavať pocit nádeje, že majú schopnosti zlepšiť si život.

 • „Hoci sa cítiš teraz beznádejne, vidím pre teba nové možnosti.“
 • „Ako trieda môžete spolu prežiť lepší čas, ak sa postupne naučíte, ako byť spolu inak ako doteraz.“

2. Ocenenie

Satirová explicitne vyjadrovala ľuďom svoju podporu a ocenenia za ich úsilie, odvahu atď. Ocenenia smerovala k ich JA, nielen k ich správaniu (pozn. autorky: nielen za to, čo robíš, ale aký si). Môžeme oceniť aj pozitívne úmysly i akúkoľvek snahu a posun u dieťaťa (pozn. autorky: neporovnávame deti navzájom, ale vždy len dieťa vzhľadom k nemu samému):

 • „Vidím, že napr. od poslednej písomky si sa v tom a tom zlepšil, výborne!“
 • „Ďakujem vám obom za vaše úsilie, ktoré ste vložili do prípravy na olympiádu“. (pozn. autorky: oceňujeme snahu, nielen výsledok, napr. keď príde horšia známka: ,,Oceňujem, že si sa veľmi snažil, výborne!”)
 • „Viem, že si to myslel dobre!“

3. Normalizovanie

Satirová podporovala svoju sebaúctu tým, že umožnila ľuďom poznať, že to, čo prežívali bolo normálne, prirodzené a humánne. Neznamená to, že ak sa deti správajú zle, považujeme to za normálne, alebo že definujeme, čo je a nie je „normálne“.

 • „Prirodzené a ľudské je to, že si napr. niečo nezvládol, vybuchol, rozplakal sa a pod.“
 • „Aj iní ľudia by to v tejto situácii ťažko zvládli/boli nahnevaní a pod.“
 • „Všetky deti po zrade kamaráta prežívajú sklamanie. Musí to byť pre teba teraz naozaj ťažké.“
 • „Robiť chyby je ľudské.“

Poznatky z neurovedy nám odkrývajú skutočnosť, že človek sa učí práve svojou skúsenosťou, na svojich chybách. Chyby nám poskytujú informácie pre nové učenie a rast.

4. Individuácia

Satirová vyzdvihovala jedinečnosť a miesto pre každého človeka.

 • „Každý z vás je jedinečným, úžasným človekom s odlišnou perspektívou.“
 • „Som zvedavá, ako vidíš túto dnešnú situáciu ty, Gitka?“ „Peťo, čo by si si prial pre seba ty?“

Dávať dieťaťu priestor vyjadriť svoj názor je veľmi potrebné. Priestor je potrebné dať aj tichším a utiahnutejším deťom a oceniť ich za odvahu prispieť do diskusie a podeliť sa o svoj názor.

5. Reflektovanie

Reflektovaním, zrkadlením pocitov alebo názorov ľudí Virginia Satirová umožňovala zažiť, že sú vypočutí a iní im rozumejú. Je pomáhajúce vnímať veci a pomenúvať, čo sa deje (čo vidíme/počujeme) bez hodnotenia a súdu.

 • „Počujem, že máš radosť z toho, že sa ti to podarilo,...“
 • „Vidím, že si smutná/nahnevaná. Čo potrebuješ, čo by ti pomohlo?“
 • „Z toho, čo hovoríš, cítim bolesť a smútok nad tým, čo sa deje v tvojej rodine.“

6. Premostenie

Satirová pracovala na podpore akceptovania. Toto mohlo ľuďom pomôcť viac akceptovať seba samých a svoju ľudskosť alebo iných ľudí, premosťujúc ich rozdiely.

 • „Keď sa vžiješ do rozhodnutia svojho otca, je to niečo, čo aj ty u seba dobre poznáš?“
 • Keď sa dvaja blízki ľudia hádajú o tom, ako stráviť víkend, môžeme napríklad povedať: „Takže obaja máte radi spoločne strávený čas, len máte inú predstavu o tom, ako ho využiť.“

7. Pretlmočenie, preklad

Satirová pozývala ľudí, aby objasnili svoje pocity, významy a/alebo potreby, aby im ona sama alebo iní mohli lepšie rozumieť. Pomáha to hľadať, čo je schované za vysloveným posolstvom, zachytávať informáciu, ktorá je „medzi riadkami“, pomenovať a prekladať ju, aby bola zrozumiteľná. Pomáhať hľadať hlbšie významy povedaného, lebo dieťa to niekedy samo pomenovať nevie.

 • „Takže, keď hovoríš, že to nezvládneš/že ti to nejde, chceš tým povedať, že potrebuješ s tou úlohou pomôcť?“

8. Objasňovanie, klarifikácia

Overovanie a objasňovanie pomáha predchádzať nedorozumeniam.

 • „Čo si tým mal na mysli? Mal si na mysli toto...?
 • „Skúsim zopakovať, čo si povedal/-a, aby som si overila, či tomu dobre rozumiem.“
 • „Myslíš si, že je to tak a tak – dobre tomu rozumiem?“

9. Prerámcovanie z negatívneho na pozitívne

Prerámcovanie ako obrat niečoho, o čom sa uvažovalo negatívne, do niečoho pozitívneho, aby ľudia mohli cítiť svoju hodnotu, aby sa cítili uznanými. Ľudia v strese sú veľmi zasiahnutí negativizmom, preto môže pomôcť, keď im ukážeme pozitívnu stránku veci, ktorú sami nevidia.

 • „Hovoríte, že syn/žiak je hyperaktívny. V ktorých oblastiach mu tá energia a aktivita môže byť prospešná?“
 • Otcovi, ktorý sa sťažoval na správanie svojho adolescentného syna: „Čo prežívate, keď vás syn učí byť mužom, stáť na vlastných nohách, byť trpezlivejší? a pod.“

10. Potvrdenie zdrojov - afirmácia Ľudia majú zdroje zvládania, ale často je ich prístup k nim blokovaný (napr. stresom). Satirová načúvala dôkazom o zdrojoch a potom ich potvrdzovala. Verila, že za každým správaním, hoci aj negatívnym, je skrytý pozitívny úmysel. Potvrdenie pravdivosti zdrojov a pozitívnych úmyslov človeka zvyšuje jeho hodnotu a pomáha mu napojiť sa na vlastné efektívne zdroje zvládania.

 • „Pani Danka, som si istá, že vo vzťahu so svojou dcérou ste využili svoju múdrosť, uvedomujete si to?“
 • „Všimla som si, že vy dvaja ste si vybrali vlastný spôsob, ako veci spolu zdieľať. Výborne!“

Máme nádej, že príklady validizácií vám pomôžu podporovať vašich žiakov a ich rodičov v stresových situáciách a pomôžu zefektívniť komunikáciu s nimi. Držíme vám palce! :)

Zdroj: Učíme na diaľku, 2021. Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese. Youtube [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na: Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese a v konfliktných situáciách - YouTube. [Inštitút Virginie Satirovej: O nás (satir-institute.sk)](Inštitút Virginie Satirovej: O nás (satir-institute.sk))