Učíme na diaľku

Načo slúži disponibilná hodina na školách

07.08.2020|EDU TV

07.08.2020 Prečo vznikla potreba disponibilnej hodiny? Na čo sa v praxi využíva? Na tieto otázky odpovedala pani Anna Chlupíková, Poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na MŠVVaŠ SR.